Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bra att veta

INSKOLNING

Att börja förskolan innebär en stor förändring i barnets liv. Barnet behöver därför en mjuk start där möjlighet ges att vänja sig vid den nya miljön, personalen och alla barnen.​ Tiderna görs upp med oss på förskolan.

PLACERINGSTID

Barnet lämnas och hämtas från förskolan enligt i förväg inlämnat schema. Grund för beräkningen av vistelsetiden är arbetstid/studietid samt skälig restid. Någon möjlighet att låta barnet vara kvar längre tid än vad arbete, studier och restid kräver finns inte. Tillfälliga förändringar diskuteras med personalen eller i kontakt med förskolechef. Ditt barn har inte rätt att lämnas i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet.  

ARBETSLÖSHET/ FÖRÄLDRALEDIGHET

Barnet får vara i förskolan om förälder är registrerad som arbetssökande eller föräldraledig. Vistelsetiden är tisdag-torsdag 8.30-13.30.  

KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR

Förskolan har fyra studiedagar/år. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna egen omsorg dessa dagar erbjuds placering inom området. Ingen ordinarie personal arbetar dessa dagar.  

SOMMAR- OCH JULPERIOD

För planering av verksamheten under sommaren och julen, får ni förfrågan om barnets planerade närvaro. Någon eller några förskolor i kommunen håller öppet under semesterperioden. Öppethållande under julperioden beror på områdets behov vilken/vilka förskolor som är öppna. Det finns ingen garanti på att ordinarie personal arbetar dessa perioder.  

LÄMNING OCH HÄMTNING

När barnet lämnas och hämtas på förskolan kan vi personal inte alltid möta upp er i tamburen, vilket innebär att ni får söka upp oss i verksamheten.

MÅLTIDER

Vistas ditt barn på förskolan från tidigt på morgonen och hela dagen, får barnet frukost, lunch och mellanmål. Närvaroschemat avgör vilka måltider som ingår.
Om ditt barn har behov av specialkost behövs ett kostintyg från läkare eller dietist.

ALLERGI

Det är viktigt att du upplyser personalen om ditt barn har någon form av allergi.​

SJUKDOM

Infektionsrisken är stor när man är i stor grupp. Minska därför smittorisken genom att ha barnet hemma vid kraftig hosta, snuva eller andra infektioner.
Tänk på att det är jobbigt för barnet att vara på förskolan om det inte känner sig friskt. Om förskolan märker att barnets allmäntillstånd inte är bra ringer man föräldern för hämtning.​

MEDICINERING

Vid tillfälliga sjukdomstillstånd som halsinfektion, hosta, svinkoppor, maginfluensa mm rekommenderas föräldrar att i möjligaste mån ge ev medicin i hemmet. Om läkare bedömer att medicinen bör tas även när barnet är i förskola så gäller följande: Personalen ansvarar inte för att medicinen ges men är behjälplig utifrån det enskilda barnets och verksamhetens förutsättningar.  

OM DU SOM FÖRÄLDER BLIR SJUKSKRIVEN

Barnet erbjuds vistelsetid enligt ordinarie schema, dock max 8 timmar. Vid särskilda fall kan den andre förälderns tider gälla. Läkarintyg från Försäkringskassan ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen om sjukskrivningen överstiger en vecka.  

KLÄDER, BLÖJOR, LEKSAKER

  • Barnen behöver ombyten av oömma kläder för inom- och utomhuslek samt galonkläder och stövlar. Skriv namn i erat barns kläder!
  • Blöjor tas med hemifrån.
  • Ta inte med leksaker hemifrån. "Gosedjur" eller liknande som är skönt att ha med på vilan får naturligtvis komma med.

UTVECKLINGSPÄRM

Alla barn i förskolan har en dokumentationspärm där material samlas årsvis för att kunna följa barnets lärande och utveckling.​

SEKRETESS

Personalen inom barnomsorgen omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnet eller dess familjeförhållanden lämnas ut till obehöriga.  

MEDDELA FÖLJANDE:

  • När barnet är sjukt eller av annan anledning skall vara borta.(helst före kl 07:30). Detta för att kunna beställa matportioner och boka vikarier,
  • När barnet kommer tillbaka efter frånvaro. (helst före kl 07:30)
  • Vem som lämnar och hämtar barnet.
  • Var vi kan nå Er. LÄMNA AKTUELLA TELEFONNUMMER!
  • Om ni kommer senare eller tidigare än vanligt.
  • Om ni får förändrade arbetstider.  

VI HAR ALLTID ÖPPET HUS KÄNN DIG VÄLKOMMEN  

VI SER FRAM EMOT ETT GOTT SAMARBETE


Uppdaterad 2017-01-30