Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Vid sjön Möckelns nordöstra strand ligger Sandtorpets förskola. Här finns en vacker och omväxlande miljö som ger oss rika naturupplevelser under alla årstider.


Vi erbjuder en verksamhet som förenar ett gott pedagogiskt stöd för barnens utveckling med god omsorg och tillsyn. Föräldrarna ska känna det tryggt att lämna sina barn hos oss med vetskap om att de utvecklas, är trygga och har roligt.


På Sandtorpet finns två avdelningar med sammanlagt 32 platser för barn i åldrarna 1-5 år. Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi arbetar åldersblandat då barn lär av varandra, stora som små. Vi har även åldersindelade tvärgrupper där vi kan fördjupa oss mer med de äldre barnen. Vi arbetar medvetet med språkutveckling. Vi använder oss bl.a. av rim, sånger, läsning och de äldsta barnen har språkljudslek för att bli medvetna om och uppfatta de olika språkljuden i vårt språk.

Uppdaterad 2016-09-26