Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kom ihåg!

Skicka gärna ett SMS till 070-416 20 21 vid frånvaro eller då barnen kommer tillbaka till förskolan efter frånvaro.Länk till www.skolan.karlskoga.se
Länk till veckans mat
Pluttra