Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnets utveckling

Vi har utvecklingssamtal med föräldrarna varje år samt föräldramöte.

Dokumentation via Pluttra

Varje barn erbjuds vid sin inskolning en användare på dokumentationsplattformen Pluttra, där material samlas årsvis för att kunna följa barnets lärande och utveckling. Föräldrarna skriver på att de godkänner Pluttra.

Syftet med dokumentation via Pluttra är att underlätta pedagogens helhetssyn och förståelse för barnets utveckling. Syftet är också att få föräldrar delaktiga.

Föräldramöte

Föräldramöten används för information och diskussion. De kan se ut på lite olika sätt, föräldrarna och pedagogerna samlas för att diskutera olika saker. Det kan också vara ett drop-in föräldramöte där vi visar olika delar i vår verksamhet.

Utvecklingssamtal

Varje år har vi utvecklingssamtal i samband med barnets födelsedag. Föräldrarna får frågor att besvara hemma inför samtalet. Frågorna utgår ifrån innehållet i utvecklingsplanen.

Innehåll: Helhet och Allsidighet, Lek, Skapande, Matematik, Naturvetenskap och Teknik samt Språk och Kommunikation


TRAS- observation av språk i dagligt samspel

TRAS är ett observationsmaterial som skall användas för alla barn (2-6 år) inom förskoleverksamheten i Karlskoga kommun. Det är ett pedagogiskt verktyg och används som underlag för utvecklingssamtalen. Minst en gång per år ska varje barn observeras utifrån TRAS-schemat. TRAS är ett hjälpmedel för att synliggöra både det enskilda barnet och barngruppens utveckling. Med hjälp av schemat synliggörs barnets starka sidor samt om stödåtgärder behöver introduceras.

Uppdaterad 2017-09-20