Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Solbringens förskola ligger i anslutning till servicehuset Solbringen. Vi är belägna i de centrala delarna av Karlskoga, där vi tar emot ca 19 barn mellan 1-5år.

Några av platserna är för barn i behov av särskilt stöd och därför har vi en högre personaltäthet än i en traditionell barngrupp. Vi arbetar i team och har Förskollärare/barnskötarutbildning med kompletterande utbildning i psykiska/fysiska handikapp.

På Solbringen utgår vi från ett flexibelt arbetssätt. Allt för att ge barnen största möjlighet att leka och lära med så få avbrott som möjligt.

Vår verksamhet bygger på läroplanen för förskolan. (Lpfö 98) Vi utgår från ett individanpassat arbetssätt där vi stimulerar och utmanar barnens vilja, lust och möjlighet till lek och lärande. Tillsammans med föräldrarna vill vi lägga grunden för självständiga och trygga barn med förmåga att ta hänsyn till andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. I vårt dagliga arbete lägger vi stor vikt vid att möta alla barns olika förutsättningar och behov. För att stärka och utveckla barns olika förmåga till kommunikation/språk, matematik, skapande/kreativitet och intresse för naturvetenskap/teknik använder vi oss av teckenstöd, bilder och mycket visuellt material. I vårt pedagogiska arbetssätt finns detta med i hela förskolans verksamhet.

Vi erbjuder dagligen längre sammanhängande utevistelse (på vår gård eller i vår närmiljö). Vi erbjuder också dagligen fria och styrda aktiviteter, lekar och lekmaterial utifrån de områden barnen visat intresse för och som då utmanar barnen i deras lärande.

Genom att skapa en varierande miljö och ett tillåtande klimat utmanar vi varandra till nya upptäckter och upplevelser, där vi tillsammans känner glädje och gemenskap.

Uppdaterad 2017-01-05