Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

På Trollets förskola jobbar vi i arbetslag, vilket innebär att vi inte har traditionella avdelningar. Alla pedagoger finns tillgängliga för alla barn på förskolan, och vi har ett gemensamt ansvar.

Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt. Vi arbetar från och med hösten -16 med tema SNICK OCH SNACK. I temaarbetet lär vi oss om hur vännerna Snick och Snack i Kungaskogen lever tillsammans med sina vänner. Arbetssättet täcker större delen av läroplanen och även våra SKA-mål. Berättelserna leder in i naturens värld och lär oss om b.la. natur, djur, språk, matematik, hälsa, miljö, hållbar utveckling och teknik. Vännerna ger oss också kunskap om hur man ska vara mot varandra.

Det är viktigt för oss att barnen kan påverka sin vardag, vi är flexibla och tar tillvara på barnens intressen.

Vi låter barnen uppleva sång, musik, sagor och berättelser samt andra uttrycksformer. Vi använder dator, iPad och andra medier som verktyg för lärande. Ett rikt pedagogiskt innehåll i kombination med en positiv grundsyn gör att barnen får en trygg och inspirerande vistelse på vår förskola.

Uppdaterad 2017-05-24