Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Styrdokument

Styrdokumenten genomsyrar hela vår verksamhet, de ligger som grund för all vår planering och pedagogiska arbete med barnen.

Läroplan för förskolanPDF (lpfö -98, rev. -10)

Barnkonventionenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2017-05-30 av Erika Dahlbom