Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Ugglans förskola ligger centralt med gångavstånd till kulturella aktiviteter men även i ett naturskönt område, nära till skog och mark. vintertid har vi pulkabacke både bakom och bredvid förskolan.

Ugglans förskola har fyra avdelningar med 73 platser barn 1-5 år

På varje avdelning arbetar tre heltider(100%).

Vår verksamhet bygger på läroplanen för förskolan Lpfö 98, utifrån vilken vi har en årsplan som varje år utvärderas och analyseras för att skapa en god verksamhet utifrån barnens behov och förutsättningar.

Vi prioriterar utevistelse, rörelse och lek. vi strävar efter att stärka barnens självkänsla och skapa trygga barngrupper som präglas av positiv framåtanda, nyfikenhet och lusten att lära.

Vi strävar efter att erbjuda barnen en trygg, rolig och lärorik verksamhet där alla har chans att vara sitt bästa jag

 

Ugglans förskola har en värdegrund:

Vi på Ugglans förskola arbetar för att tillsammans med föräldrarna ge barnen en god grund baserad på vårt samhälles normer och värden.

* Alla människors lika värde och respekt för varje människa

* Jämställdhet mellan flickor och pojkar

* Respekt för naturen och vår allemansrätt

* Strävan att utveckla empati (omtanke för andra medkänsla med andra)

* Motverka mobbning

* Ge barnen en trygg,utvecklande och kärleksfull miljö

 

Vi är viktiga förebilder för barnen och därför strävar vi ständigt för att öka vår medvetenhet om det egna förhållningssättet.

Personal strävar efter att bemöta barnen och föräldrarna öppet och vänligt, med respekt och förtroende. Föräldrarna är välkomna med frågor om barnen och verksamheten.

 

Uppdaterad 2017-01-23