Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Vallmons förskola ligger på en kulle i Karlskogas södra område med fin utsikt över Möckeln. Vi har 38 barn som är fördelade på två avdelningar, en avdelning med de yngre barnen och en avdelning med de äldre barnen. Detta för att bättre kunna tillgodose varje barns behov av lek och aktiviteter.


Vi strävar efter att arbeta med mindre barngrupper då det i den
lilla gruppen är det lättare för barnen att komma till tals och bli bekräftade. Tisdag, onsdag och torsdag har vi tvärgrupper, men strävar efter att arbeta och leka i mindre grupper under hela veckan. Blir barnen trygga i den mindre barngruppen, stärks de även i den stora.

Vi pedagoger som arbetar på Vallmon har ett nära förhållningssätt till barnen. De flesta pedagoger har gått en ICDP/vägledande samspelsutbildning och vi bär med oss detta förhållningssätt i våra dagliga möten med såväl barn och föräldrar som kollegor. Det är av vikt att vi pedagoger föregår med gott exempel och är goda förebilder. Det är också viktigt för oss att barnen känner sig trygga på förskolan- Trygga barn lär sig. Vi har det lekfulla lärandet som utgångspunkt i verksamheten och är följsamma med barnen i deras initiativtagande. Vårat nära förhållningssätt gör att det är lättare att se till varje barns behov och kunna forma verksamheten såväl efter det enskilda barnet behov och intressen som hela gruppens.

Vallmon är en mångkulturell förskola med barn och pedagoger från världens alla hörn. Språk är ett av förskolans prioriterade område och är en tydlig del i den dagliga verksamheten. Vi arbetar aktivt med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt bildförstärkning (bilder som stöd), detta för att lättare kunna stödja varje barns språkutveckling. Pedagogerna har valt att framhäva språket bland annat genom ett språkträd, där varje barn finns representerade på ett lönnlöv med ett foto av dem själva samt deras modersmål. I hallen på förskolan finns en "välkommen hälsning" skrivet på pratbubblor i taket på samtliga barns modersmål.

Karlskoga Kommun har ett kvalitetsåtagande som gäller utevistelse i förskolan. Det innebär att vi åtar oss att:

  • för barnens välbefinnande vistas ute dagligen.
  • erbjuda en utmanande, stimulerande och säker utevistelse.
  • pedagogerna deltar aktivt i barnets utevistelse och ger det nya utmaningar.
  • pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnets åsikter och idéer.
  • fortlöpande föra dialog med föräldrarna om barnets utevistelse.
  • Vi på Vallmon är ute minst en gång om dagen, men för det mesta är vi ute under större delen av dagen. Därför är det viktigt att alla barn har funktionsdugliga kläder för alla årstider.

Våran gård är uppdelad i två partier. Vid entréerna har vi gungor, sandlåda och rutschkana. I den andra delen har vi också gungor men även ett litet skogsparti som barnen leker väldigt mycket i. Vi formar utemiljön utefter det som intresserar barnen för tillfället och vi utnyttjar vår närmiljö i den mån som verksamheten tillåter.

Uppdaterad 2017-08-16