Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer varje barn oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal eller privat regi och även i andra kommuner. Barnomsorgspengen ökar föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn.

Kommunen betalar barnomsorgspeng för barn i godkänd förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg i. Bidraget betalas direkt till anordnaren.

Uppdaterad 2017-08-22