Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Digitalisering

Enligt läroplanen ska elever
kunna använda modern teknik
som ett verktyg
för kunskaps-
sökande, kommunikation,
skapande och lärande.

I Karlskoga kommun 
genomförs en satsning på ett 
digitalt lärverktyg per elev i grundskolan.

Digital kompetens är en av
EU:s åtta nyckelkompetenser
för ett livslångt lärande.

Genom kompetensutveckling
säkerställs en hög
lägstanivå på våra pedagoger.

Våra pedagoger har ett ansvar
att kompetensutveckla sig i
enlighet med läroplanens mål.

 

En förstelärare har specialkompetens inom
IKT och inspirerar kollegor att använda digitala lärarverktyg
i klassrummet.

Vi använder G-suite som en kommunikationsplattform i lärandemiljön

Eleverna använder digitala
läromedel i undervisningen
på olika sätt och utifrån olika
behovTrådlösa nätverk finns på
samtliga grundskolor och
medför smidigare användning
av digitala lärarverktyg.

I nästan alla klassrum finns
en projektor
som bidrar till en
mer interaktiv undervisning.
Detta skapar möjligheter till mer
intressanta redovisningsformer
för lärare och elever och
möjlighet att interagera med omvärlden.

 

Uppdaterad 2018-05-28