Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förstelärare

Inom grundskolan finns cirka 40 förstelärare. Förstelärarna är erfarna pedagoger som visat god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Deras uppdrag är att utveckla skolundervisningen och bidra till högre resultat i kommunen. En viktig del i arbetet är att öka samarbetet och lärandet mellan lärare. 

Förstelärarna ska bland annat

  • öka kunskapsspridningen mellan kollegor
  • föreslå utvecklingsbehov och ta fram handlingsplaner
  • ordna studiedagar och andra mötesplatser för lärare
  • öka användningen av digitala lärverktyg
  • basera sitt arbete på aktuell forskning
  • göra eleverna mer delaktiga i sitt lärande och utgå från
    elevers olika sätt att lära

Förstelärare är en karriärtjänst för lärare som infördes av regeringen 2013. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa eftersom skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera.

Uppdaterad 2017-01-12