Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fritidshem

 Barn från förskoleklass upp till årskurs 6 har rätt till skolbarnsomsorg före och efter skoldagen när föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidshemmen har öppet 12 timmar per dag, vanligtvis 06.00 - 18.00. Fritidshemmen bedriver pedagogisk verksamhet som styrs utifrån grundskolans läroplan och skollagen. Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Personalen på fritidshemmen arbetar även inom den obligatoriska skolverksamheten vilket bidrar till en helhetssyn på barnet.

Varje skola organiserar verksamheten efter sina förutsättningar gällande lokaler, antal barn och barnens ålder. Verksamheten bedrivs därför på många olika sätt inom kommunen. Mer information om respektive skolas fritids hittar du på deras egna sidor, se länk till höger.

Om du är föräldraledig eller arbetslös har ditt barn inte rätt till skolbarnsomsorg.

Vårt uppdrag

På fritids ska barnen både lära, ha kul, få koppla av och samtidigt utveckla sin sociala kompetens och förbättra sin kommunikationsförmåga.

Vi arbetar målmedvetet med att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Det lärande som sker i den fritidspedagogiska verksamheten betyder mycket för elevernas möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Fritidspedagogiken ska genom att kompensera för elevers olika uppväxtvillkor bidra till ökad likvärdighet.

Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och vi låter elevernas intressen och behov i stor utsträckning styra innehållet.

Så söker du

Du ansöker om plats via webbansökan.

Avgifter barnomsorg

Skolverket ser regelbundet över inkomsttaket för avgifter i barnomsorgen och Karlskoga kommun har beslutat att följa de indexförändringar som Skolverket beslutar. 

Förändringar i inkomst gör du via e-tjänsten edWise (gäller ej familjedaghem som ändras via blankett).

Avgifter från 1/1 2018

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola/ pedagogisk omsorg

3%, max 1382kr

2%, max 922 kr

1%, max 461 kr

Ingen avgift

Skolbarnsomsorg, fritidshem

2%, max 922 kr

1%, max 461 kr

1%, max 461 kr

Ingen avgift

Inkomsttak

46 080 kr

 

 

 

 

 

Delad vårdnad - delad barnomsorgsplats

Föräldrar som inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad och där båda föräldrarna har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Barnet har en plats men föräldrarna får varsin faktura. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.

Har bara den ena vårdnadshavaren behov av barnomsorg betalar den för hela platsen oavsett vistelsetid.

Vilka tider får mitt barn vara på fritids?

Ditt barn får enbart vara i barnomsorgen medan du arbetar eller studerar samt under eventuell restid. Vi har öppet vardagar 06.00-18.00. Ditt barn har inte rätt att vara i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet.

För barn 6-12 år, vars omsorgsbehov inte ligger i direkt anslutning till när
förskoleklassen/skolan slutar, har möjlighet att vara kvar under förutsättning
att tiden fram till föräldern börjar sitt arbete inte är längre än 2 timmar.

Under veckorna 28-31 är ordinarie verksamhet stängd men någon eller några fritidshem i kommunen är öppna om du har behov av barnomsorg under den perioden.

Registrera ditt barns schema
Du registrerar ditt barns vistelseschema på e-tjänsten Skolan (länk till annan webbplatsEdWise). Tillfälliga förändringar, kortare än 1 månad, behöver inte registreras. Tänk också på att omgående meddela personalen på fritidshemmet vid förändringar för att underlätta deras planering. Om barnet bor växelvis hos dig och den andre föräldern ska ett gemensamt schema registreras.

Om du studerar
När du studerar beräknas placeringstiden utifrån vilken omfattning studierna bedrivs. Heltidsstudier = 8 timmar/dag.

Om du arbetar kväll, natt och helger
I Karlskoga finns ett kvälls- och nattöppen fritidshem, Humlans natt och dag, för barn vars föräldrar arbetar kvällar, nätter eller helger. Humlan är öppet alla dagar året om med undantag för vissa storhelger samt fyra veckor under sommaren. Om du arbetar natt (efter 22.00) har du rätt tilI sovtid inför eller efter ett nattskift. Mer information finns på Humlans webbsida.

Om du är korttidsvikarie
De dagar du har arbete gäller samma regler som för alla som arbetar. De dagar du inte arbetar är barnet inte på fritids.

Om du är arbetslös
Om du är arbetslös har barnet inte rätt till fritids. Uppsägning skall göras så snart du blir arbetslös.

Om du är föräldraledig
Barn till föräldraledig har inte rätt till fritids. Uppsägning skall göras så snart du blir föräldraledig.

Om du är sjukskriven
Ditt barn får vara på fritids enligt ordinarie schema. I vissa fall kan den andre förälderns tider gälla, om du har behov av ändrat schema kontakta rektor. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning. Läkarintyg från Försäkringskassan ska lämnas till rektor om sjukskrivningen överstiger en vecka.

Uppsägning av plats

Du registrerar uppsägningen på e-tjänsten Skolan (edWise). Uppsägningstiden är återstående dagar av månaden. Vid uppsägning av plats under sommaren måste uppehållet vara minst tre månader. Uppsägning kan inte heller ske över lov. Om behov uppstår inom 3 månader blir du efterdebiterad från och med den dag barnet lämnade platsen.

Lovplats - fritids på skolloven

Om du endast har behov av behov av skolbarnsomsorg under skolloven, om du till exempel inte vill att ditt barn som i vanliga fall går hem själv efter skolan ska vara ensam en hel dag, kan du ansöka om lovplats. Det ska göras senast två veckor före varje lov för att du ska vara garanterad en plats. Du söker via blanketten till höger och lämnar den på barnets skola. Kostnaden är 50 kronor/barn och dag och man betalar för de dagar man anmält oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Uppdaterad 2018-03-12