Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 september 2017

Rektorsinformation

Hej!

Som ny rektor på Aggerudsskolan från och med hösten 2017 så upplever jag att jag har kommit till en verksamhet som har en sund och positiv inställning till kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Jag känner mig stolt över att få ingå i det sammanhanget och få bidra med den erfarenhet och kunskap som jag besitter.

Jag har en bakgrund som utvecklingsledare och rektor sedan drygt tjugo år tillbaka, - från förskola till universitet, nationellt och internationellt. Varför jag har tillträtt tjänsten i Karlskoga bottnar i att min familj sedan två år tillbaka har ett fritidsboende i Karlskoga och funderar på att göra om det till permanent boende. Jag har mina rötter i Norrland men känner att jag får en härlig och välkomnande känsla i Karlskoga.

Mitt fokus och min prioritering kommer att ligga på att vara synlig och aktiv i den dagliga verksamheten. Fokus kommer även ligga på att vara delaktig i den gemensamma kompetensutvecklingen som pågår och fortlöpande ska bidra till att vi som verksamhet ska få en gemensam grund för vårt arbete. Genom att vara en tydlig ledare som ställer adekvata och realistiska krav på både elever, personal och vårdnadshavare, tydliggöra skyldigheter och ansvar från skola och omvärld så bidrar vi alla till en god grund för fortsatt positiv utveckling i arbetet med att säkerställa en bra skola.

Att vara med och stimulera till ett positivt klimat för alla, - elever och personal men även våra vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö.

Min uppgift i detta är att stödja, stärka och uppmuntra, för att möta de behov vi har inom verksamheten samt bidra till en positiv skolutveckling.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med skolans välbefinnande i fokus.


Jenzine Fältskog, rektor

 

Uppdaterad 2017-09-05