Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förskoleklass


Förskoleklassen är en fortsättning av förskolan till skolan. Förskoleklassens pedagogik bygger på en helhetssyn på elevens utveckling. Grunden i förskoleklassens verksamhet är att utgå från elevens intressen och behov samt väcka och ta till vara på deras lust och nyfikenhet att lära. Vi bemöter eleven där de befinner sig just nu, på gruppnivå och individnivå. Leken och det praktiska lärandet tar stor plats i vår verksamhet.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet skall tas tillvara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerade lärandesituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som skolan. Verksamheten pågår måndag-fredag. Lunch serveras inte.

El Sistema i förskoleklass

Musik och gemenskap utan gränser!

I augusti kommer vi att starta upp ett projekt som kallas El Sistema. El Sistema är en global musikundervisningsmetod för barn från olika kulturer med visionen att utveckla och skapa en positiv social förändring i barns liv.

I Karlskoga ser vi flera positiva fördelar med att införa projektet. Musik och kultur berikar barns och ungas liv, det inspirerar till nyfikenhet, fantasi och deras kreativa förmåga. Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken.

Fler positiva faktorer med El Sistema: Integration - musik är gemenskap utan gränser. El Sistema gör det möjligt för barn från olika kulturer att få lära sig spela ett instrument och göra musik tillsammans. Det i sig skapar trygghet, ”vi kan-känsla”, identitet och tillit till samhället.

Orkesterinstrument - genom El Sistema få fler barn att intressera sig för musik och orkesterinstrument.

Tillvägagångssätt El Sistema startar i samband med skolstarten och kommer att finnas med som en lektion under dagen. Alla elever har tre stycken 30 minuters lektioner per vecka. Undervisningen består av sång och rytmik i grupp.

På onsdagar bjuds familjen in till så kallade ”vänsday-träffar” där barnen kommer få visa upp vad de lärt sig. Utöver uppvisningen har varje träff ett tema, exempel: mat från olika kulturer, utflykt eller spel med professionella musiker. Till träffarna kommer du som vuxen tillsammans med ditt barn. Det är en viktig del i integrationstanken, samt att barnet får dela denna stund med dig i gemenskap med alla andra.

Barn i förskoleklasserna i Aggerudsskolan, Stråningstorpskolan och Häsängsskolan kommer att bjudas in i El Sistema.

Uppdaterad 2016-11-30