Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

FritidshemVi arbetar med ett tydligt fokus på elevernas sociala- och emotionella utveckling. Vi har en ambition att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i vår verksamhet. I verksamheten ordnar vi aktiviteter för eleverna, där vi erbjuder alla att få vara med och ingen tvingas. Alla dagar genomsyrar fri lek både inne och ute, då lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet.  Tillsammans med alla avdelningar ordnar vi fritidsshower, gemensamma lekdagar och gemensamma lovaktiviteter.


I arbetslaget arbetar fritidspedagogerna utifrån en gemensam syn på elevernas utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet utgår mer från elevernas intressen och erfarenheter än från ett i förväg planerat innehåll. De har som uppgift i fritidshemmet att stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidsgruppen liksom samhället i stort. De ska främja och förebygga arbetet mot diskriminering och kränkande behandling dels genom att fritidspedagogerna finns med även i arbetet under obligatoriska skoldagen.


Verksamheten präglas av samvaron mellan elever. Lärandet sker i möten, i samtal och genom att eleverna iakttar hur andra gör. Lärandet är starkt bundet till situation och sammanhang, oftast informella sådana eftersom eleverna har stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram. Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt i fritidshemmet då mycket av verksamheten bygger på förhandling av vad som ska göras och lekas.


Fritids

06.00   Morgonfritids öppnar på Kärnhuset.

06.45   Persikans fritidsavdelning öppnar.

07.25  Frukost

14.00    Mellanmål

16.30    Eleverna går till Kärnhuset som har öppet till kl.18.00

18.00    Fritids stänger för dagen.

Uppdaterad 2018-04-13