Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förskoleklassen

På Bråtenskolan finns en förskoleklass som pågår mellan klockan.08.00-13.00.
Följande personal jobbar i förskoleklassen:

Irene Gunnarsson, Marianne Axelsson, Anna Pettersson och Linnéa Israelsson. Vårt telefonnummer är: 613 11.

Här möter barnen en engagerad och kunnig personal som ser till barnens behov och förutsättningar.

I förskoleklassen är barnens lust att leka och lära i fokus.

Utifrån nyckelorden trygghet, gemenskap och nyfikenhet organiserar vi verksamheten med:
- fri lek samt organiserad lek
-varierad utevistelse
-temainriktat arbete
-skolförberedande arbete.

Mål för förskoleklassen
-Att genom lek lära sig att visa hänsyn och medkänsla.
-Att utveckla och vårda sitt språk.
-Att bibehålla sin nyfikenhet och lust att lära.
-Att alla barn ska få sitt rörelsebehov tillgodosett.
-Att skapa förtroende mellan personal och förälder genom regelbunden kontakt.

Arbetsplanen för verksamheten har Lgr-11 samt kommunens riktlinjer som utgångspunkt.

Förskoleklassen delar lokaler med Bråtens fritidshem avdelning Kojan. Det betyder att det blir fritidshem i lokalerna efter klockan 13.00

Därför sätter förskoleklassen leken i centrum

Leken:
- är lustfylld.
-är lärande.
-övar samspel.
-övar att följa regler.
-ger utlopp för fantasin.
-ger mig valmöjligheter.
-ger mig en självbild.
-ger mig kamrater.
-bearbetar verkligheten.

Uppdaterad 2018-07-10