Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om skolan

Skolorna i Karlskoga är uppdelade i tre områden. Bråtenskolan tillhör det östra området tillsammans med Sandvikskolan och Österledskolan.

Bråtenskolan består av en byggnad från 1978. Alla klassrum har en egen ingång från skolgården som omsluter skolan. Skolan är omgiven av stora grönområden och skog.

Utbildningen vid Bråtenskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-6 och skolbarnomsorg. Skolan är belägen i östra delen av Karlskoga.De ca 280 eleverna är fördelade på elva åldershomogena klasser i fyra arbetslag. Arbetslagen leds av samordnare. Bråtenskolan har tre fritidshem med ungefär 180 barn.

I anslutning till skolans byggnad finns även en förskola 0-6 år.

 

 

Uppdaterad 2018-07-03
apple

Apple Distinguished School är förbehållet skolor som uppfyller kriterier för innovation, ledarskap och förstklassig undervisning och som visar prov på Apples vision om optimala inlärningsmiljöer.