Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om skolan

Skolorna i Karlskoga är uppdelade i tre områden. Bråtenskolan tillhör det östra området tillsammans med Sandviksskolan och Österledskolan.

Bråtenskolan består av en byggnad från 1970-talet. Alla klassrum har en egen ingång från skolgården som omsluter skolan. Skolan är omgiven av stora grönområden och skog.

Utbildningen vid Bråtenskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-6 och skolbarnomsorg. Skolan är belägen i östra delen av Karlskoga.De ca 270 eleverna är fördelade på elva åldershomogena klasser i fyra arbetslag. Arbetslagen leds av samordnare. Bråtenskolan har tre fritidshem med ungefär 180 barn.

I anslutning till skolans byggnad finns även en förskola 0-6 år.

 

 

Uppdaterad 2017-09-06 av Eva-Marie Lundgren
apple

Apple Distinguished School är förbehållet skolor som uppfyller kriterier för innovation, ledarskap och förstklassig undervisning och som visar prov på Apples vision om optimala inlärningsmiljöer.