Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Exteriörbild Karlbergsskolan.

Administration och elevhälsa

Biträdande rektor

Cecilia Skeppstedt

070-416 25 50

cecilia.skeppstedt@karlskoga.se

Skolassistent

Sofia Seger

0586-615 57

sofia.seger@karlskoga.se

Skolsköterska

Jenny Åling

0586-612 90

jenny.aling@karlskoga.se

Specialpedagog

Cristina Tiljander

072-146 89 45

cristina.tiljander@edu.karlskoga.se

Uppdaterad 2017-08-15 av Sofia Seger