Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 september 2017

Skolenkät från Skolinspektionen

Som underlag för Skolinspektionens regekbundna tillsyn samt Skolverkets informationstjänst väljskola.se kommer det att genomföras en webbenkät bland vårdnadshavare.

Vårdnadshavare till elever i årskurs 1-3 kommer genom sina barns lärare att få inloggningsuppgifter till Skolinspektionens enkät som kan besvaras mellan                25 september och 20 oktober.

Vårdnadshavare till elever i förskoleklass genomför enkäten senare under hösten   med start den 6 november.


Uppdaterad 2017-09-25 av Marie Persson