Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fritidshem

Sandviksskolan erbjuder skolbarnomsorg både före skolan börjar och efter skoldagens slut.

Pedagogerna som arbetar på skolans olika fritidshemsavdelningar arbetar även i klasserna under skoldagen, i samarbete med klasslärare och annan personal. Både skola och fritidshem strävar efter att varje barn behåller sin nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och förmågan att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Fritidshemmen använder och uppmuntrar barnen att använda skolgården och utemiljön till lek och rörelse. Det erbjuds även andra aktiviteter såsom bild, pyssel och sällskapsspel.

På fritidshemmen gör barnen aktiva val och är med och bestämmer om verksamheten, där inflytande och ansvar ökas med stigande ålder och mognad.

Fritidspersonalen möter barnen på deras nivå, för att i en positiv anda bygga och skapa goda och hållbara relationer mellan barn/vuxna och barn/barn.

Uppdaterad 2014-10-24