Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om skolan

Sandviksskolan ligger i de östra delarna av Karlskoga, beläget i ett lugnt område nära naturen. Vårt läge nära skog, sjön Möckeln och Svartälven erbjuder unika möjligheter till naturstudier, friluftsliv och motion.

Vår verksamhet ska präglas av demokratiska värderingar och en övertygelse om alla människors lika värde. Alla barn, ungdomar och vuxna har olika kunskaper, erfarenheter, färdigheter och möjligheter. Gemensamt för alla är att det är viktigt att träna förmågan till kritiskt tänkande, att lyssna och utvärdera andras argument, pröva sina egna värderingar samt kunna uttrycka sina åsikter. Verksamheten ska genomsyras av att vi låter olika anlag- intellektuella, språkliga, praktiska, fysiska, känslomässiga och estetiska - få utvecklas allsidigt vilket är viktigt för att lägga grunden till trygghet, harmoni och balans.

När eleverna lämnar Sandviksskolan är de fyllda med kunskap, empatisk förmåga, ansvarskänsla, nyfikenhet och en god självkänsla.

På Sandviksskolan bedrivs verksamhet för barn och elever från förskoleklass till år 6 samt grundsärskola F-6. Skolan har 400 elever, fördelade på 3 förskoleklasser, 14 grundskoleklasser och 3 grundsärskolegrupper.

Sandviksskolan erbjuder fritidshemsplats för elever både på morgonen, innan skolan börjar, och på eftermiddagarna efter det att skolan har slutat.

Skolans verksamhet är indelad i arbetslag:

  • förskoleklass
  • åk 1-3
  • åk 4-6
  • grundsärskolan Grenen grupperna Gul, Röd och Blå
  • fritidshemmen Stacken, Tallen, Klubben, Eken, Selma och Lilla gruppen
  • Globen
  • Gläntan

Globen är det arbetslag på skolan som undervisar elever med behov av svenska som andraspråksundervisning, både elever födda i Sverige med annat modersmål, nyanlända elever och asylsökande elever.

Gläntan, vårt resursteam, är ansvarigt för specialundervisningen på skolan.

Grenen är det arbetslag på skolan som undervisar elever i behov av särskilt stöd enligt grundsärskolans läroplan.

Sandviksskolan präglas av trevlig stämning med kompetent och engagerad personal. Skolan har ca 60 anställda.


Uppdaterad 2017-04-10