Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolråd

På Sandviksskolan finns elevråd, matråd, inne/uteråd och biblioteksråd. Deltagarna i råden utses och väljs i demokratisk anda av klasserna.

I varje råd finns en ordförande och en sekreterare från årskurs 6 samt en vuxen som ansvarar för varje råd. Elevrådet är det övergripande rådet och disponerar över en summa pengar. De övriga råden får äska pengar från elevrådet till olika aktiviteter och insatser på skolan.

Sandviksskolan har ett verksamhetsråd som består av föräldrarepresentanter från varje klass på skolan, personalrepresentanter och skolans rektor. Rådet träffas fyra gånger per läsår. Mötena sker i dialogform och det diskuteras främst nutids- och framtidsfrågor som rör Sandviksskolan.

Minnesanteckningar från verksamhetsråd

20 mars 2018Word

25 oktober 2017Word

14 mars 2017Word

7 november 2016Word

15 mars 2016Word

25 november 2015Word

20 oktober 2015Word

14 mars 2015PDF

6 november 2014WordUppdaterad 2018-03-21