Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skrantaskolan


På Skrantaskolan går ca 410 elever indelade i 16 klasser. Skolan erbjuder sina elever "en allmän kunskapsprofil". På skolan finns en för kommunen gemensam förberedelseklass för elever åk 7-9. Lärarna på skolan arbetar i arbetslag och varje arbetslag leds av en studieledare.

Eleverna ska stimuleras till nyfikenhet, lust att lära, delaktighet och eget ansvar. Alla elever ska bli sedda, få komma till sin rätt och ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån egna förutsättningar och därmed nå sin maximala förmåga när det gäller styrdokumentens kunskaper och färdigheter. Eleverna ska lämna vår skola som harmoniska ungdomar som kan och vill lära vidare.

Peter Svensson, Rektor

Uppdaterad 2016-09-12