Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 februari 2017

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kompetensutvecklingsdagar/pedagogiska utvecklingsdagar för fritidshemspersonal vårterminen 2017


Enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut ska samtliga fritidshem hållas stängda två dagar/termin för kompetensutveckling.

Detta för att ge personalen möjlighet att få gemensam fortbildning som leder till utveckling av verksamheten och högre måluppfyllelse.

De ordinarie fritidshemmen är då stängda och barn som har behov av fritids erbjuds en samordnad fritidsverksamhet med annan personal.

Kompetensutvecklingsdagar vårterminen 2017:

Måndag 9/1, anmäl senast den 19/12 -16

Onsdag 17/5, anmäl senast den 3/5 -17

Skolan har studiedagar samma datum.

Häsängsskolans fritidshem kommer att vara öppet.

Samtliga fritidshem på Aggerudsskolan och Stråningstorpsskolan är stängda.

Behöver du tillsyn för ditt/dina barn de dagarna, kontakta undertecknade.

Anmäl tider, eventuell specialkost/allergier.


Med vänlig hälsning

Ann Mari Gullbrand

Skolassistent


Stråningstorps- och Häsängsskolan

0586-617 40

annmari.gullbrand@karlskoga.seAnnika Magnusson

Bitr rektor Aggerudsskolan

0586-612 11

annika.magnusson@karlskoga.se

Uppdaterad 2017-02-17 av Hanna Sahlén