Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Föräldraföreningen

Här kan du läsa:
Kallelser med dagordning, en vecka före våra möten.
Protokoll ska finnas tillgängliga senast två veckor efter mötet.
Verksamhetsberättelse ska finnas tillgänglig efter läsårets slut.
 
Vi har två möten per termin. Till dessa kallas två föräldrarepresentanter per klass och tre personalrepresentanter. För att få pengar till vår verksamhet så har vi insamlingar från föräldrar höst och vår. Vi arrangerar också Stråkul i maj. Stråkul är vår största inkomstkälla.

Föräldraföreningen har årsmöte den 15 september kl: 18:00 i personalrummet.

Kontaktuppgifter till styrelsen.Word

Minnesanteckningar från möte 2015-04-27PDF

Minnesanteckningar från möte 2014-11-25PDF

Minnesanteckningar från möte 2014-11-13Word

Protokoll från föräldraföreningsmöte 2013-11-27PDF

Protokoll från föräldraföreningsmöte 2013-10-02Word

Protokoll från föräldraföreningsmöte 2013-05-07PDF

Uppdaterad 2017-01-23 av Gunilla Östman