Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Strået

På Stråets fritidshem går barn i åk 2. Vi har ca 40 stycken barn inskrivna. De som arbetar på Strået är Ingalill Collin, Svante Book och Markus Wulfstrand.

Telefonnummer till oss är: 61475 

 

straet

På Onsdagar befinner vi oss i Idrottshallen. På dörren kommer det att sitta en lapp med information om var vi befinner oss. Vi har med oss telefonen så det går att nå oss på den om ni undrar över något.

På Torsdagar. Vi tar med oss mellanmål och går till en skog eller lekplats i närområdet. Vi går direkt efter skolan är slut och är tillbaka ca kl. 15.30. Även då ska det sitta en lapp på dörren med information om var vi befinner oss och vi har alltid med telefonen om ni undrar någonting.

Vi tycker att den fria leken under eftermiddagen är viktig eftersom barnen varit i skolan och inne så mycket under skoldagen. Däremot finns det alternativ för de barn som vill t.ex. måla, pyssla eller spela spel. Att vara ute mycket är något vi vill värna om. Därför är vi ute och leker nästan alla eftermiddagar. Vi som personalgrupp arbetar medvetet med att stärka barngruppen och även individuellt i deras relationer till varandra. Vår målsättning är att barnen ska få en så lugn, trygg och rolig eftermiddag som möjligt.

Samlingen är en viktig stund för oss alla, då vi förutom upprop diskuterar viktiga händelser som rör oss alla.

På fritidshemsråden diskuterar vi t.ex. förhållningssätt till varandra, idéer till fritidsverksamhet, inköp, förändringar mm. Ibland behöver vi rösta på olika förslag och därefter följa det demokratiska beslut som fattades.

Viktigt att tänka på:

Att ditt barn har kläder för att vara ute i alla sorters väder.

När du hämtar ditt barn är det viktigt att ni säger hej då till personalen.

Att anmäla om ni får ändringar i tiden.

Inför varje lov skickar vi med en lapp som ni ska fylla i om ert barn är i behov av omsorg. Respektera inlämningsdatum eftersom vi beställer mat från köket och de behöver få veta två veckor innan.

Hälsningar Ingalill och Svante

straet2
Uppdaterad 2017-06-02 av Hanna Sahlén