Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Klasser

Skolan har cirka 390 elever fördelade på 15 klasser. 
Personalen arbetar tillsammans i arbetslag oftast runt en årskurs.

Varje klass har en egen sida där man presenterar sig själva. Där kan du också ta del av arbetsplanerna för de olika årskurserna.

Uppdaterad 2013-09-17 av Leena Edlund