Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kontakt

Vi som arbetar inom Stråningstorps område

Ann-Kathrin Appelbring

Rektor

0586-610 82

annkathrin.appelbring@karlskoga.se

Anne Sundström

Vikarierande biträdande rektor

0586-612 58


Ann Mari Gullbrand 

Skolassistent

0586-617 40

annmari.gullbrand@karlskoga.se

Camilla Hallström

Skolkurator

0586-622 46

camilla.hallstrom@karlskoga.se

Lena Björndahl

Skolsköterska

0586-612 22

lena,bjorndahl@karlskoga.se

Uppdaterad 2017-01-25 av Hanna Sahlén