Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skapande skola

På vår skola finns en grupp för skapande skola. Statens kulturråd har fördelat anslag till kommunerna för att ge elevernas möjlighet att möta olika kulturutbud.

"Kultur i alla dess former ska vara ett viktigt inslag i barnens och ungdomars vardag, dels genom det egna skapandet, dels genom varierande kulturinslag i den vardagliga verksamheten". Ur BUN-planen


Uppdaterad 2013-09-17 av Leena Edlund