Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolråd

Vi har på skolan ett Elevråd och där tar vi upp frågor gällande städ, mat, raster/skolgården mm.

Uppdaterad 2016-09-20 av Leena Edlund