Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Satsningen på digitala lärverktyg

Kommunstyrelsen i Karlskoga har beslutat att elever från förskoleklass till årskurs nio ska få låna personliga digitala lärverktyg. Vi hoppas att vi på detta vis ska hjälpa eleverna vid Karlskogas skolor att nå goda studieresultat. Att våra elever ska ha en god digital kompetens är en grundförutsättning för att de ska kunna verka i samhället idag och i framtiden.

I läroplanen och de kursplaner som den innehåller lyfter man fram vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik och samtidigt tillägna sig ett källkritiskt synsätt. Utmaningen blir nu att förverkliga läroplanens formuleringar i klassrummen.

Läroplanen säger bland annat att varje elev efter genomgången grundskola:

  • Ska kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  • Ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Satsningen på lärplattor i årskurs F-9 görs medvetet för att vi vill få ett långsiktigt genomslag under hela skoltiden. Förskolebarnen kommer inte att få egna plattor utan varje avdelning får förstärkning med ett antal enheter som personalen ansvarar för. I förskoleklass till årskurs tre kommer barnen som det är tänkt enbart att använda plattorna i skolan medan årskurs fyra till nio får en ”egen” platta de kan ta med hem och använda även utanför skoltid. 

Detta är en pedagogisk satsning som på sikt kommer att leda till förändrade arbetssätt och en omformulerad kunskapssyn. De barn som går i förskolan idag föds in i en digital värld och både förskolan och skolan behöver därför ta in digital kompetens som en naturlig del i verksamheten som också speglar den verklighet som barn/elever lever i. Vi behöver med andra ord nyfiket närma oss det som vår samtids barn ägnar tid åt och göra det med en stor lyhördhet. Begrepp som kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga kommer allt mer att vara vägledande.

Som digitalt lärverktyg har vi valt iPad mini 2 16 GB Wifi för att den är lätt att använda och redan bekant för de flesta elever. Den är dessutom tålig och håller laddning länge. En iPad mini är smidig att bära med sig och tar inte alltför stor plats på bordet. Det finns dessutom en mängd appar avsedda för skolbruk till iPad.

Uppdaterad 2017-08-21