Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vanligt förekommande frågor om iPadsatsningen i grundskolan

Läs frågorna för att se om någon matchar din egen fråga. Hittar du inte svaret är du välkommen att kontakta oss genom att fylla i formuläret längst ned på sidan.

Får mitt barn ta med sig sin iPad hem?
Förskoleklass – årskurs 3
Eleven har kvar sin iPad i skolan där den kommer förvaras i speciella vagnar som också laddar alla iPads. Om någon elev tillfälligt behöver ta med sig sin iPad hem ska detta i förväg bestämmas av vårdnadshavare och skola och ett tillfälligt låneavtal ska skrivas under av skola och vårdnadshavare.
Årskurs 4 – 9
Eleverna tar i normala fall med sig sin iPad hem. Detta först då låneavtal är påskrivet och inlämnat till skolan.

Laddkabeln har försvunnit, vad gör vi nu?
Kabeln för att ladda elevens iPad innefattas av låneavtalet och ska ersättas med en ny originalladdare. Vid oaktsamhet ersätter vårdnadshavare, vid olycka ersätter skolan. Kontakta skolan för att få mer information.

Mitt barn har råkat tappa sin iPad och skärmen har spruckit, vad gör jag nu?
Kontakta skolan och berätta vad som hänt. Vid uppenbar olycka kommer ingen ersättning krävas av dig som vårdnadshavare. Ersättning kommer att krävas vid oaktsam hantering.

Får jag köpa mitt barns iPad efter låneperioden?
Nej, iPaden tillhör Karlskoga kommun och ska återlämnas efter låneperioden.


Frågeformulär

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Uppdaterad 2017-08-18