Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Studenten 9 juni 2017

Degerfors studenter går ut klockan 11:00 och studenterna i Karlskoga  går ut klockan 12.00.

Avslutningsschema för Möckelngymnasiet i Degerfors

08.30 Samling för studentfrukost
Gemensamma aktiviteter
Mentorstid

11.00 Studentutsläpp på skolgården och uppvaktning.

Avslutningsschema för Möckelngymnasiet i Karlskoga

09:30  Studenterna bjuds på smörgåstårta och dryck tillsammans med sina klasskamrater och mentorer.

10:30 Högtidscermoni i skolrestaurangen för studenter, mentorer och rektorer.

12:00 Studenterna släpps ut klassvis vid huvudentrén. Sedan uppvaktning i skolans parkområde där varje klass kommer att ha en uppmärkt återsamlingsplats.


Uppdaterad 2017-05-16 av Sara Malmborg Norberg

Parkering

För att allt ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla respekterar vad som gäller för parkering, plats för avgångsklassernas olika studentfordon och var allmänheten kan stå och ta emot sina studenter.

Karlskoga
När det gäller student-klassernas ”studentflak ”  ska dessa parkeras på baksidan av Teknikhuset. Detta område når man via Ingemarsvägen. Fordonen parkeras så att det finns framkomlighet i området.

För parkering av bilar hänvisas till Möckelngymnasiets parkering samt övriga allmänna parkeringar i Ekebyområdet.

Degerfors
Parkering hänsvisas till anvisade parkeringar vid skolan och villagatorna omkring.

Tillstånd för studentflak

Tänk på att det krävs tillstånd för studentflak. Regler och ansökan finns på polisens hemsida.