Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nöjdhet med maten i skolan

En intervjuundersökningen har genomförts bland elever på alla skolor i Karlskoga och Degerfors kommuner, där ett antal elever under lunchen valts ut för att svara på ett antal frågor vad man tycker om maten, variationen, miljön och bemötandet.

Det är Liz Silvergrund Elfsberg, verksamhetschef för kost, som har intervjuat vad eleverna tycker om maten som serveras i våra skolrestauranger.

Intervjuerna besvarades under lunchtid av totalt 362 elever i alla åldrar. I årskurs 5 och 8 intervjuades 72 elever. Liz har försökt plocka ut en någorlunda jämn fördelning mellan flickor och pojkar som deltagit i undersökningen, vilket innebär att resultaten kan anses vara jämställda. Urvalet har också varit att få en någorlunda jämn fördelning av åldrar som svarat på undersökningen

Resultaten från undersökningen visar att 94 procent av eleverna i alla åldrar i skolan är mycket nöjda eller ganska nöjda med skolmaten som helhet. För årskurs 5 och 8 är andelen 82 % som är mycket nöjda eller ganska nöjda med maten som helhet. Därmed är målnivån för styrmåttet uppfyllt. 

Fortsatt dialog med elever är viktig för utvecklingsarbetet och för att eleverna ska vara nöjda med skolmaten.

Läs hela resultatet - här!PDF

Uppdaterad 2017-01-16