Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (LIA) är en form av praktik där du som som studerande får möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Du får arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt. Vi samarbetar med flera ledande företag inom branschen och har ett nätverk med duktiga handledare.

LIA-perioderna motsvarar ca 25 % (26 veckor) av den tvååriga utbildningen. LIA-perioderna är fördelat enligt följande:

Termin 2 6 veckor
Termin 3 10 veckor
Termin 4 10 veckor

Termin 1

Under första terminen görs riktade studiebesök hos alla företag som har LIA-platser för att ge studenterna en ordentlig introduktion om företagen och dess produktion.

Termin 2 (6 veckor)

Den första LIA-perioden förläggs till företag inom verkstadsindustrin. Det ger den studerande en god förståelse för olika användningsområden, val av produktionsmetod, kvalitetskrav liksom de risker som är kopplade till tillverkningen. Den studerande ska med handledaren som stöd och rådgivare delta i produktionens olika delar för att få kunskap om hela tillverkningsprocessen.

Termin 3 (10 veckor)

Den andra LIA-perioden, vilken omfattas av 2x5 veckor, förläggs till två olika företag inom verkstadsindustrin.  Den studerande skall under denna period aktivt medverka i produktion. Studenten skall också delta i andra avdelningar inom företaget för att få förståelse för hela kedjan från order och produktion till leverans. Under praktiken ska den studerande omsätta sina teoretiska kunskaper i en yrkesmässig tillämpning inom området och visa att hans/hennes kunskaper kan appliceras i reell miljö.

Termin 4 (10 veckor)

För att uppnå kontinuitet och allsidighet i arbetsuppgifterna rekommenderas de studerande att genomföra den sista LIA-perioden på en arbetsplats. Företagets produktion kan variera över tid och därmed ha påverkan på innehåll och omfattning av arbetsuppgifterna. Initialt kommer handledarstödet att vara omfattande med tid för introduktion, löpande rådgivning och feedback. Då vissa företag har en komplex verksamhet som omfattar forskning och utveckling, tillverkning, konsultation med mera kan den studerande få handledning av flera olika personer i företaget beroende på arbetsuppgift.

Betyg

Under LIA-perioderna ska den studerande föra loggbok. Dessutom skrivs en rapport om LIA-periodens innehåll och resultat av handledare och den studerande tillsammans. Utifrån den rapporten och målen i kursplanen betygsätter handledaren och undervisande lärare/utbildningsanordnare LIA-perioden.

Uppdaterad 2018-02-14
Webbansökan till yh.se

Samverkan med näringslivet

Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och ger en kompetens som är efterfrågad inom tillverkningsindustrin i regionen.

Följande aktörer finns med i utbildningskonceptet och i handledargruppen.

Albin
Bharat Forge Kilsta AB
CNC Karlskoga Quality AB
Edge
Edgecam
Elisolation
Exova
Haas
Hitab
Kaltek
Karlskoga Automatsvarvning
Karlstads universitet
KPV Teknik AB
Lyckes produktion AB
Master cam
Meritor
Möckelnföretagen
Nobel Bio Care
Ovako
PartnerTech Karlskoga AB
PBH Tenik AB
PLM Group
Sandvik
SKTC
Skärteknikcentrum Sverige AB
Stål och Verkstad
Teknik College Örebro län
Trelleborg
Örebro universitet