Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (LIA) är en form av praktik där du som som studerande får möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Du får arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt. Vi samarbetar med flera ledande företag inom branschen och har ett nätverk med duktiga handledare.

LIA-perioderna motsvarar 26 veckor av den tvååriga utbildningen. Utöver LIA tillkommer ett yrkesinriktad examensarbete på 4 veckor.

LIA-perioderna är fördelat enligt följande:

  • LIA 1 Termin 2 6 veckor
  • LIA 2 Termin 3 8 veckor
  • LIA 3 Termin 4 6 veckor

Under första terminen görs riktade studiebesök hos alla företag som har LIA-platser för att ge studenterna en ordentlig introduktion om företagen och dess produktion.


LIA 1 (6 veckor) har som mål att studenten ska få en känsla för vad en automationstekniker gör i praktiken på ett företag, och hur hon/han passar in i helheten och i sin yrkesroll. Enklare uppgifter ska kunna göras självständigt men med erforderlig handledning.

LIA 2 (8 veckor) Studenten skall börja arbeta mer självständigt med vanliga underhålls- och driftsuppgifter av rutinkaraktär. Eftersom viktiga tekniska grunder nu finns, så kan arbetsuppgifterna göras lite mer specifika och tekniskt detaljerade.

LIA 3 (6 veckor) innebär att studenten självständigt, och endast med begränsad handledning, inte bara ska kunna felsöka och underhålla industriella automationssystem, utan också självständigt kunna utföra mindre modifieringar och uppdateringar av systemen.

Uppdaterad 2018-02-14
Webbansökan till yh.se

Samverkan med näringslivet

Utbildningen är framtagen tillsammans med industrin utifrån de kvalifikationer som näringslivet efterfrågar.

Följande aktörer finns med i utbildningskonceptet och i handledargruppen:

Barilla Sverige AB
Bharat Forge Kilsta AB, Karlskoga
Filipstadskommun –Näringslivsavdelning
Karlstads universitet
Karlskoga Automation
Maintpartner, Karlskoga/Degerfors
Meritor
Moelven
Outokumpu Stainless AB
Ovako
Rejlers
Toroma Automation AB
Möckelnföretagen
Robotdalen, Örebro
Örebro universitet - Campus Alfred Nobel