Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Digital ansökan/Studieplanering 2018

Digital ansökningsformulär till gymnasiekurser eller bokning av studieplanering hos studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Du kan söka för en studieperiod, det vill säga 20 veckor, per ansökningstillfälle. Heltidsstudier på en studieperiod motsvarar totalt 400 poäng. Observera att du måste fylla i de obligatoriska uppgifterna, markerad med röd asterisk *, för att komma vidare.

Enligt styrdokument ska den individuella studieplanen för en studerande innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

När du har fyllt i nedanstående formulär och skickat in det så kommer, vid behov, en studie- och yrkesvägledare att kontakta dig inom en snar framtid.

Tänk på att din ansökan inte behandlas förrän du har skickat in dina betyg och intyg till - vuxvagledning@karlskoga.se - du kan också lämna in dina betyg och intyg på Vuxnas lärande, Gösta Berlingsväg 20 i Karlskoga.Välj gymnasiekurs/-er
Multiple selection


Syfte med studierna


Finansiering av studier
Arbetsförhållanden


Tidigare högsta slutförda utbildning?


Vill du träffa studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal? *Uppdaterad 2017-07-25 av Gunilla Östman