Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga

Särvux

Här hittar du information om särskild undervisning för vuxna.

Vem får studera på särskild utbildning för vuxna?

Det är du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det andra kalenderhalvåret då du fyller 20 år. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Utbildningen är förlagd i Möckelngymnasiet Karlskoga och flera ämnen kan också samläsas med gymnasiesärskolan.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. På särskild utbildning för vuxna har du aldrig enskild undervisning. Du läser alltid tillsammans med andra klasskamrater. Vi tror att kunskap sker genom socialt samspel med andra och för oss är integration och samarbete grundläggande för lärande.

Fyra olika nivåer

Särskild utbildning för vuxna i Karlskoga/Degerfors erbjuds på fyra olika nivåer och det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.

  • Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan
  • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på grundsärskolan
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans individuella program

Kurser

Mer information kommer inom kort.

Kostar det något?

Nej, det kostar inget att studera på särskild utbildning för vuxna och allt läromedel får du av dina lärare.

Bidrag för vissa studier

Du som elev kan söka bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bidraget kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga. Om du avser att söka bidrag hjälper skolan dig med det.

Studievägledning

När du startar en kurs hos oss så gör vi tillsammans en individuell studieplan. Den individuella studieplanen innehåller målet med utbildningen, hur arbetet med att nå målen ska ske, dina egna mål med utbildningen samt studiernas omfattning.

Uppdaterad 2017-08-22 av Sara Malmborg Norberg