Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga

Universitet

Karlskoga har fördelen att ligga mellan två av Sveriges universitetsstäder, Örebro och Karlstad. Till båda universiteten finns snabba och täta bussförbindelser och ett totalt utbud på ca 1 800 kurser, 120 program på grundnivå och 55 program på avancerad nivå.

Örebro universitet har även byggt upp ett regionalt campus i Karlskoga, Campus Alfred Nobel.

Studera på  universitet/högskola  på hemmaplan - distansstudier

I Lärcentrum Karlskogas lokaler får vuxenstuderande tillgång till lokaler och tekniska funktioner för att kunna studera på distans mot universitet  och högskolor.   

 

Uppdaterad 2017-07-25 av Sara Malmborg Norberg