Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga

Vägledning

Om du behöver diskutera dina studieplaner kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande. Har du frågor om olika utbildningsvägar, behörighetskrav och utländska betyg kan du få hjälp med detta. För att göra ett genomtänkt studieval krävs en bra planering.

Då finns det möjligheter att läsa på Vuxenutbildningen, kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Behörighet - Vuxenutbildning

Du är behörig att läsa på den kommunala vuxenutbildningen från det år du fyller 20 år. Har du Gymnasieexamen från ett nationellt program eller likvärdig utbildning från gymnasieskolan kan du börja när du är 19 år.

Studier i annan kommun

Du som är skriven i Karlskoga-Degerfors kommuner och har behov av att studera i annan kommun lämnar ansökan till vuxenutbildningen i Karlskoga.
Är du skriven (folkbokförd) i annan kommun ska du lämna ansökan till din hemkommun.

CSN - Studieekonomi

Enligt CSN:s beräkning motsvarar minst 20 gymnasiepoäng en veckas heltidsstudier. Mer information hittar du på www.csn.se.

Prövning

Klicka här för att läsa om prövning

Validering inom Vård och omsorg

Vid en validering kartläggs dina kunskaper mot vad som krävs för ett gymnasiebetyg, och du kan på så sätt korta din studietid. Du behöver då ha jobbat minst 1800 timmar.
Validering kan erbjudas i vissa av våra kurser som ingår i Omvårdnadsutbildningen. För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad 2017-03-21 av Kerstin Mosserud