Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år och som vill studera på grundläggande, gymnasial eller högskolenivå på hemmaplan. Inom  vuxenutbildningen erbjuds även svenska för invandrare (sfi) samt särvux.

Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna (se länk till höger) inom vuxenutbildningen för att få information om aktuella utbildningar och arbetsmarknad samt vägledning om ditt personliga studieval.


Ansökan till den kommunala vuxenutbildningen

Under 2018 kommer vi att öppna upp för en digital ansökning till våra kurser. Mer information kommer att komma efter årsskiftet. För att du ska kunna skapa ett konto kommer du behöva använda bankID. Du har fortfarande möjlighet att besöka vårt Vägledningstorg eller ringa Studie- & yrkesvägledare om du behöver vägledningssamtal m.m.

Period 1

  • Ansökningsperioden har redan passerat. Kursregistrering sker den 10-11 januari och kursstarten är den 15 januari. Plats: Gösta Berlings väg 20.

Period 2

  • Ansökningsperiod via den digitala ansökningsmodulen är öppen mellan den 15 januari-15 februari. Kursstart är den 26 mars.

 Kursstart 2018

* Våren 2018 startar 15 januari och registrering på Vuxnas lärande sker 10-11 januari.

Ska du söka studiemedel hos CSN, kontakta studie- & yrkesvägledarna.

OBS! Som ny studerande på Vuxnas lärande

I annat fall kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande för att upprätta en studieplan eller besöker vägledningstorget.

27. Vuxnas lärande
Gösta Berlings väg 20
691 83 KARLSKOGA


Uppdaterad 2017-11-22 av Mattias Simonsson