Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga

Att studera

Studerandeförsäkring

Studerande i den kommunala vuxenutbildningen är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring.
Skadeanmälan lämnas till rektor Johan Falhström.

Läromedel

Varje studerande ordnar själv sina läromedel (litteraturlista inför våren 2017 kommer senare). Mycket kan beställas via internetbokhandlare:

Frånvaro

Anmälan om frånvaro görs till respektive lärare.

Studieavbrott

Anmälan om studieavbrott ska göras till expeditionen eller till lärare.
Studiestödet kan påverkas. 

Klicka för att skriva ut blankett

Betygsutskrift

Studerande ska själv begära att få betyg utskrivna. Begäran görs till expedition.
Klicka på postlådan för att skriva ut blankett


Dator och Internet

Användarnamn och lösenord till våra elevdatorer samt lärplattformen It's learning hämtas ut vid receptionen på Ekeby.

Validering

Vid en validering kartläggs dina kunskaper mot vad som krävs för ett gymnasiebetyg, och du kan på så sätt korta din studietid. 
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.


Uppdaterad 2016-12-19 av Mattias Simonsson