Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga

Att studera

Terminstider

Vårterminen 140820-150106. Höstterminen 150113-150601.

Användarnamn och lösenord till våra elevdatorer och lärplattform Its learning hämtar du ut vid vår reception/administration på Ekeby. Kom ihåg att mat och dryck inte får tas med till datasalarna.

Studerandeförsäkring

Studerande i den kommunala vuxenutbildningen är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring. Skadeanmälan lämnas till rektor Timo Laksonen, telefon 0586-614 61

Läromedel

Varje studerande ordnar själv sina läromedel (se litteraturlista). Mycket kan beställas via internetbokhandlare:

Frånvaro

Anmälan om frånvaro görs till respektive lärare.

Studieavbrott

Anmälan om studieavbrott ska göras till expeditionen eller till lärare, Studiestödet kan påverkas.

Betygsutskrift

Studerande ska själv begära att få betyg utskrivna. Begäran görs till expedition

Cafeterian finns i A-huset

Fika och lättare mat finns i caféet som också fungerar som uppehållsrum. Egen mat kan värmas i mikrovågsugn.

Prövning

Att göra en prövning innebär att du utan att vara inskriven i kursen prövar dina kunskaper mot Skolverkets mål och kunskapskrav för den aktuella kursen. En genomförd prövning resulterar i ett betyg (F, E, D, C, B eller A).

Olika kurser kräver olika slags och olika antal examinationer. Ett vanligt missförstånd är att man vid en prövning endast genomgår ett enda prov. Så är vanligen inte fallet då det oftast är omöjligt att testa innehållet i en hel kurs på ett enda sätt och vid ett ensamt tillfälle. (Se Skolverket för detaljerad beskrivning av innehåll och kunskapskrav för aktuell kurs.)

Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Har man tidigare läst kursen inom kommunal vuxenutbildning och fått ett icke godkänt betyg är den kostnadsfri. Den som fortfarande är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs på vilken eleven har fått minst betyget godkänd.

Anmälan  för: 

  • prövningsvecka 10,  sista  ansökningsdag  är  9  januari
  • prövningsvecka 20,  sista  ansökningsdag  är 15 mars.
  • prövningsvecka 45,  sista  ansökningsdag  är 6 september. 

Hur går det till?

För att vi ska kunna börja prövningsprocessen är det viktigt att du har betalt prövningsavgiften, 500 kr per kurs, annars makuleras din ansökan.

  • Betalningen oss tillhanda inom 14 dagar från sista anmälningsdatumet, annars makuleras din ansökan.

Du kallas till en informationsträff med den lärare som är ansvarig för kursen. Du får då ytterligare information om när och hur prövningen i den aktuella kursen kommer att gå till. Vid denna första träff ska du legitimera dig med godkänd id-handling. Om du inte kommer på introduktionen utgår vi från att du avbrutit prövningen och därmed avsäger dig din plats. Prövningsavgiften kommer inte att återbetalas.

Validering

Vid en validering kartläggs dina kunskaper mot vad som krävs för ett gymnasiebetyg, och du kan på så sätt korta din studietid.
Validering kan erbjudas i de flesta av våra kurser. För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.


Uppdaterad 2014-10-13 av Göran Hellzén

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Poollänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)