Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter och regler

Avfallshanteringen styrs av en mängd regler bland annat kommunala föreskrifter.

Kommunen är skyldig att ordna system för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (det kommunala avfallsmonopolet). Hämtningen finansieras genom en särskild avfallstaxa som betalas av brukarna. 

Kommunen har ganska stor frihet att själv bestämma hur man vill samla in och hantera hushållsavfallet. Regler för hanteringen är en del av den kommunala avfallsplanen som beslutas av kommunfullmäktige.

Uppdaterad 2016-01-21