Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Farligt avfall

Avfall som har egenskaper som gör att det kan medföra skador på människor eller miljön klassas som farligt avfall.

Farligt avfall kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc. Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, rester av lösningsmedel, färgrester, kylarvätskor, batterier, elektriska apparater och lysrör. I avfallsförordningen (2011:927)länk till annan webbplats finns alla avfallsslag som klassas som farligt avfall uppräknade.

Farligt avfall ska hanteras skilt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att det inte orsakar andra skador.

Glödlampor,lågenergilampor, batterier och små elektronik, som t ex el-tandborstar, mobiltelefoner, rakapparater, kan du lämna i Samlaren, som finns på fyra ställen i kommunen (Coop Forum, ICA Maxi, ÖoB och Willys).

Övrigt farligt avfall kan du antingen lämna på Mosseruds avfallsanläggning eller lämna till Renhållningsbolaget i Mellansveriges mobila insamling, som vid två tillfällen vår och höst besöker vissa återvinningsstationer.

Uppdaterad 2019-04-03