Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hämtning

Kommunen har ansvar för insamling av hushållsavfall. Men varje hushåll har ansvar för att källsortera avfallet.

Kommunalt monopol råder på hämtning av hushållsavfall. Det innebär att det bara är den entreprenör som kommunen har avtal med som får hämta avfall från hushållen. I Karlskoga kommun sköts hämtningen av Renhållningsbolaget som är ett kommunalt bolag.

Är du duktig på att sortera?

Om man sorterar sitt avfall så blir det oftast inte så mycket kvar att lägga i den gröna tunnan för brännbart avfall. Får du lite avfall kanske du kan dela soptunnor med en eller flera närboende och på så vis minska utgifterna för sophämtningen. ​Kontakta Karlskoga- energi och miljö, så hjälper de dig med hur du ska göra.

Ett annat sätt att få ner sina kostnader är att ansöka om mer sällan hämtning, exempelvis var 4:e, 6;e eller 8:e veckan.

Ansökan om mer sällan hämtning görs hos kommunen.

Uppdaterad 2019-01-28