Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lediga bostadstomter samt tomtkö


Information om lediga bostadstomter:

Priser och avgifter

I det angivna priset för respektive tomt ingår marken samt gatuavgift. Övriga kostnader för till exempel lagfart, bygglov, el och anslutningsavgift till vatten och avlopp ingår inte. För mer information om dessa kostnader hänvisas till respektive aktör.

El, fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp med mera
Karlskoga Energi & Miljö AB
0586-750 100
info@karlskogaenergi.se

Villkor vid köp av bostadstomt

Karlskoga kommun ställer två villkor i samband med köp av en bostadstomt som du bör känna till innan du köper en bostadstomt.

1. Köparna ska uppföra ett bostadshus på fastigheten. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tolv månader ifrån tillträdesdagen, annars ska köpet återgå.

2. Köparna får inte, utan säljarens medgivande, överlåta fastigheten eller upplåta nyttjanderätt till större delen av fastigheten förrän efter två år, räknat från och med dagen för utfärdandet av köpebrev. Vid ev. försäljning inom två år ska i första hand kommunen erbjudas att återköpa fastigheten.

Detaljplaner

För de flesta av de bostadstomter som Karlskoga kommun säljer finns det en detaljplan som styr användningen av marken. En del detaljplaner innehåller detaljerade bestämmelser (till exempel lutning på tak, färg på fasaden och antal takfönster) medan andra innehåller färre bestämmelser (till exempel antal våningar och maximal byggnadsarea).

I samband med att man söker bygglov för nybyggnation av ett bostadshus prövar bygglovhandläggaren om den tänkta byggnaden stämmer överens med detaljplanen eller inte.

I informationsbladen för respektive ledig bostadstomt finns några av detaljplanebestämmelserna redovisade. För information om samtliga detaljplanebestämmelser som gäller för en viss tomt kan du kontakta Karlskoga kommuns Servicecenter.

Uppdaterad 2020-08-03