Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Odlingslotter

Karlskoga kommun har idag fyra områden för odlingslotter. Just nu pågår ett arbete inom kommunen för att se över hur uthyrning och användandet av odlingslotterna ser ut idag och hur det kan utvecklas det.

Pågående arbete med odlingslotter i Karlskoga kommun

Arbetet med odlingslottsområdena i Karlskoga kommun har under många år varit eftersatt och bristfälligt. Samhällsbyggnadsnämnden har den 8 oktober 2019 beslutat att se över arbetssättet med odlingslotterna för att få till en varaktig förändring.

Från och med den 1 januari 2020 kommer det att ställas högre krav på den som vill nyttja en odlingslott i kommunen och alla odlingslottsinnehavare kommer behöva skriva ett hyresavtal direkt med Karlskoga kommun. Detta gäller samtliga odlingslottsområden i Karlskoga kommun: Häsängen, Brickegården, Flottnäset och Lötängen.

Under hösten och vintern 2019/2020 kommer Karlskoga kommun att kontakta alla nuvarande odlingslottsinnehavare för att skriva på hyresavtal för de odlingslotter de redan nyttjar. Under våren 2020 kommer arbetet med att röja onyttjade och igenväxta odlingslotter att påbörjas och därefter kommer de lediga odlingslotterna vid samtliga odlingslottsområden att erbjudas till medborgare i Karlskoga kommun.

Om du idag har en odlingslott i Karlskoga kommun på något av dessa områden och inte har fått ett brev hemskickat med mer information behöver du kontakta oss. Om du är intresserad av att hyra en egen odlingslott går det bra att redan nu anmäla ditt intresse. Ange i mejlet vilket eller vilka områden du är intresserad av.

Kontakt:

Miljösamordnare Daniel Ekelund
Telefon: 0586-61917
E-post: daniel.ekelund@karlskoga.se

Uppdaterad 2019-11-11