Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Giftfri förskola

Kommunfullmäktige i Karlskoga har fattat ett beslut att barnen ska ha en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter.

I vår vardag omges vi av många gifter som vi inte ser, och som många inte vet finns. Dessa gifter kommer i stor utsträckning från farliga kemikalier som finns i många av våra vardagsprodukter, ofta i plastprodukter så som leksaker, köksredskap och golvmattor. Farliga kemikalier finns också i andra produkter som till exempel impregnerade regnjackor, flamskyddade soffor eller elektriska produkter som tv eller dator. Det är alltså farliga kemiska ämnen som används överallt utan att vi är medvetna om det. Och de finns således även i förskolan och i våra egna hem.

Vi utsätts idag för en blandning av olika ämnen som ensamma eller tillsammans kan ge skadliga effekter. Ett enskilt ämne kanske inte bedöms vara skadligt i sig men kombinationseffekterna av olika ämnen kan ge upphov till negativ påverkan för både människan och miljön, den så kallade cocktaileffekten.

Genom att vidta åtgärder för att minska mängden farliga kemikalier som vi kommer i kontakt med kan vi minska risken för att dessa farliga kemikalier orsakar sjukdomar.

Barn är extra känsliga

När man växer och utvecklas är man extra känslig för påverkan från farliga kemikalier och redan under fostertiden påverkas fostret av de ämnen som mamman utsätts för. Det är många processer i kroppen som slås av och på vid skilda tidpunkter för att man ska utvecklas normalt. Farliga kemikalier kan störa utvecklingen och orsaka sjukdomar, missbildningar och beteendestörningar. Den här utvecklingen av kroppen pågår hela livet, men som mest innan man blivit vuxen. Barn äter, dricker och andas mer i förhållande till sin storlek och får därmed högre koncentration kemikalier i kroppen än vuxna. Det är därför viktigt att prioritera barn, och särskilt små barn i arbetet.

Karlskoga kommuns arbete med giftfria förskolor

Lagstiftningen är svag på det här området och det krävs att kommunen tar ytterligare ansvar än vad som lagen kräver. Kommunfullmäktige beslutade våren 2013 att alla barn har rätt till en giftfri vardag där förskolan är fri från miljögifter.

Karlskoga kommuns projekt om en giftfri förskola har resulterat i en kemikalieplan som antogs hösten 2015. I kemikalieplanen har olika risker identifierats och åtgärder tagits fram. Karlskoga kommun arbetar nu aktivt med kemikalieplanen för att minska ner antalet farliga kemikalier i våra förskolor.

Uppdaterad 2018-03-29