Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Naturvård

Naturvårdsprogrammet är Karlskoga kommuns långsiktiga policydokument avseende naturvård och behandlar naturvårdsfrågorna ur det kommunala perspektivet.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att:

  • Utgöra en samlad redovisning av naturvårdens bevarandeintressen.
  • Underlätta och ge riktlinjer för naturvårdsarbetet i kommunen.
  • Säkerställa biologisk mångfald.
  • Ange inriktning för hur miljömål skall nås.
  • Utgöra beslutsunderlag vid vägning mellan naturvårdsintressen och andra intressen rörande mark- och vattenanvändning.
  • Peka ut i dag kända och skyddsvärda områden som ska bevaras.
Uppdaterad 2018-10-22